• Re: Squid problem z formularzami na WWW

  From phuyupata@1:0/0 to All on Tue Apr 16 23:44:04 2013
  On 8 Kwi, 22:19, Jozef Stanin <gg...@gmail.com> wrote:
  W dniu 05.04.2013 16:26, phuyupata pisze:

  OpenSuse 11.4
  Squid 2.7 + DansGuradian

  Problem polega na tym e u ytkownicy z sieci lokalnej
  =A0podczas wype niania jakichkolwiek formularzy
  poprzez WWW /np. tworzenie konta na gmail, wype nianie jakie ankiety
  na www/
  traktowani s jakby czyli si z jednego komputera

  wype nienie formularza poprzez kilku u ytkownik w skutkuje tym, e
  jeden u ytkownik wype nia ankiet
  a inny otrzymuje komunikat e na to pytanie ju odpowiedzia

  squid.conf =3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
  =3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D= =3D
  http_port 127.0.0.1:3128 transparent
  http_port 8080
  cache_peer 127.0.0.1 parent 8081 0 no-query login=3D*:nopassword

  firewall =3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
  =3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D= =3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
  $IPT -t nat -I PREROUTING -p TCP -i eth0 --dport 80 -j REDIRECT --to-
  ports 8080

  Nie mia em do czynienia z tak konfiguracj =A0Squid =A0+ DansGuradian i ni=
  e
  wiem czy nie paln jakiej g upoty ale co ja widz :
  http_port 127.0.0.1:3128
  http_port 8080
  cache_peer 127.0.0.1 parent 8081

  a p niej przekierowanie na
  REDIRECT --to- ports 8080

  Dziwi mnie takie co . U ywasz 3 r nych port w?
  Na "ch opski rozum" powinno by max 2

  konfiguracja jest taka poniewa=BF
  dasguardian filtruje tre=B6ci w zale=BFno=B6ci od grup AD
  a poniewa=BF sam nie mo=BFe pobra=E6 u=BFytkownik=F3w i
  grup z domeny, bo jeszcze nie potrafi,
  trzeba go wsadzi=E6 pomi=EAdzy squid'a
  tzw konfiguracja kanapkowa


  --- MBSE BBS v0.95.15 (GNU/Linux-x86_64)
  * Origin: The Kofo BBS MBSE - telnet://fido1.kofobbs.ne