• nginx i aliasy

  From piecia aka dracorp@110:300/1.1 to All on Tue Apr 16 15:21:15 2013
  Witam
  Mam taką konfigurację dla wirtualnego serwera na nginxe:
  #v+
  http {
  index index.php index.html;

  server {
  listen 80;
  server_name nazwa;
  root /usr/share/nginx/html;
  include php-fpm.conf;
  location / {
  try_files $uri $uri/ /index.php?q=$uri&$args;
  }
  location /phpMyAdmin {
  set $username http;
  root /usr/share/webapps;
  include php-fpm.conf;
  }
  location /pma/ {
  alias /phpMyAdmin/;
  }
  }
  #v-
  gdzie php-fpm.conf:
  #v+
  location ~ \.php {
  include /etc/nginx/fastcgi.conf;
  fastcgi_pass unix:/run/php-fpm/http.sock;
  }
  #v-

  Lokalizacja /phpMyAdmin działa (i /phpMyAdmin/index.php) ale nie działa / pma. W powyższej konfiguracji dostaję takie coś:
  #v+
  open index "/phpMyAdmin/index.php"
  stat() "/phpMyAdmin/index.php" failed (2: No such file or directory)
  http index check dir: "/phpMyAdmin"
  "/phpMyAdmin/index.php" is not found (2: No such file or directory),
  #v-

  Właściwie działa mi jeśli zamiast *alias* dopiszę:
  #v+
  root /usr/share/webapps;
  include php-fpm.conf;
  #v-
  i zrobię symlinka: ln -s phpMyAdmin pma, w katalogu /usr/share/webapps.
  (teraz przed chwilą tak mi wyszło)

  Dlaczego w moim przypadku nie działa połączenie połączenie *alias* i *location*? Czy to kwestia obsługi php? Bo wg. dokumetacji nginxa powinno
  to działać (http://wiki.nginx.org/HttpCoreModule#alias).
  To co po *location* jest teoretycznie dodawane do *aliasu*.
  Dlatego dla pewności dopisałem ponownie *index index.php;* do tego fragmentu.

  ps. Po za tym dlaczego dla nowej lokalizacji muszę ładować na nowo obsługę plików php, skoro w kontekście *server* już raz załadowałem?

  Wcześniej gdy konfigurowałem nginxa to nie używałem aliasów (przynajmniej takich), tylko każdą "usługę" uruchamiałem na osobnej wirtualce.

  --
  piecia aka dracorp
  pisz na: piotr kropka rogoza at wp kropka eu

  --- MBSE BBS v0.95.15 (GNU/Linux-x86_64)
  * Origin: A noiseless patient Spider (110:300/1.1@linuxnet)
 • From piecia aka dracorp@110:300/1.1 to All on Tue Apr 16 23:18:06 2013
  Dnia Tue, 16 Apr 2013 13:21:15 +0000, piecia aka dracorp napisał(a):

  location /pma/ {
  alias /phpMyAdmin/;
  }
  Widzę że miałem błąd w rozumowaniu, winno być:
  alias /usr/share/webapps/phpMyAdmin/;
  ale i tak nie działa.
  To znaczy jest teraz tak:
  #v+
  location /pma/ {
  alias /usr/share/webapps/phpMyAdmin/;
  location ~ \.php {
  include /etc/nginx/fastcgi_params;
  fastcgi_pass unix:/run/php-fpm/$username.sock;
  }
  }
  #v-
  Wcześniej był ładowany plik fatcgi.conf który różni się tym, że ma poniższą linię więcej:
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;

  W logach objawia się to następująco:
  DOCUMENT_ROOT: /usr/share/webapps/phpMyAdmin/
  czyli dobrze

  DOCUMENT_URI: /pma/index.php
  chyba nie ale serwer zwraca 200 ale strona jest pusta.


  --
  piecia aka dracorp
  pisz na: piotr kropka rogoza at wp kropka eu

  --- MBSE BBS v0.95.15 (GNU/Linux-x86_64)
  * Origin: A noiseless patient Spider (110:300/1.1@linuxnet)
 • From piecia aka dracorp@110:300/1.1 to All on Wed Apr 17 16:47:02 2013
  Na forum nginx doszukałem się że zalecane jest dla aliasów i php użycie *root* i symlinka. W przypadku samego *alias* zmienne script_filename i
  http filename tworzone są wraz z nazwą lokalizacji. A po za tym odwołują się do głównego katalogu dla głównej lokalizacji.

  --
  piecia aka dracorp
  pisz na: piotr kropka rogoza at wp kropka eu

  --- MBSE BBS v0.95.15 (GNU/Linux-x86_64)
  * Origin: A noiseless patient Spider (110:300/1.1@linuxnet)