• KDE Partition Manager

  From buzzard@110:300/1.1 to All on Mon Apr 15 12:40:03 2013
  Czy to normalne, że zmiana rozmiaru partycji NTFS w tymże programie trwa 1,5h? Bo niby tyle ma to trwać. Rozpocząłem proces i nie wiem. I co może się
  stać jak go przerwę? Jest groźba utraty danych?
  Dzieje się to na laptopie - dwie partycje windowsowe + recovery + partycja linuksowa, wcześniej ucięta z tej drugiej windowsowej. Teraz planowałem jeszcze trochę z niej uciąć, żeby wygospodarować na /home. I tak czekam...

  --- MBSE BBS v0.95.15 (GNU/Linux-x86_64)
  * Origin: INTERIA.PL S.A. (110:300/1.1@linuxnet)
 • From m@110:300/1.1 to All on Mon Apr 15 14:51:40 2013
  On 04/15/2013 12:40 PM, buzzard wrote:
  Czy to normalne, że zmiana rozmiaru partycji NTFS w tymże programie trwa 1,5h? Bo niby tyle ma to trwać.


  Jeżeli zmieniłeś położenie partycji (tj. suwałeś nie tylko końcem, ale też i początkiem) - to jest to możliwe.

  Rozpocząłem proces i nie wiem. I co może się
  stać jak go przerwę? Jest groźba utraty danych?

  Tak.

  p. m.


  --- MBSE BBS v0.95.15 (GNU/Linux-x86_64)
  * Origin: Telekomunikacja Polska (110:300/1.1@linuxnet)