• Modtag 3 gratis tilbud

  From advokattilbud@VERT/NECROBBS to Tilbud on Wed Mar 31 10:41:36 2021
  Hold dig v­k fra uegnede h­ndv­rkere - G­r brug af denne godkendte dansk
  ejet tjeneste i dag. i dit n­romr­de kan rutinerede danske brol­ggere
  s­vel tage sig af skalarbejde som h­ndtere overstrygning af tag. Sammenlign kontante pristilbud og f­ h­jeste kvalitet fra rutinerede brol­ggere.

  Ved du, at vi uafbrudt finder en masse tillokkende tilbud uden beregning til folk i by og p­ land. Hjemme i din gyngestol kan du kigge p­ alle de
  fremsendte overslag og herefter acceptere du finder mest tiltalende. Spar b­de besv­ret og penge (t­t p­ 40 %) p­ den bedste l­sning p­ alle slags brol­ggeropgaver.

  Teoretiske tilgange til byudvikling
  I bogen The Making of Urban Europe, 1000-1950 fra 1985 formulerede Paul M. Hohenberg og Lynn H. Lees en teori om byers relationer gennem handelsnetv­rk. Byer opfattes her som knuder i et stort handelsnetv­rk, hvor den enkelte by er hierarkisk placeret efter dens betydning i forhold til kernen, den st­rste by
  i netv­rket. Den ­konomiske forbindelse er som i centralstedsteorien den prim­re forbindelse mellem byer, men hvor det i centralstedsteorien er oplandet, der er ­konomisk basis for en by, er det i netv­rksteorien byernes handelsnetv­rk. Det betyder, at v­kstmulighederne i netv­rksteorien er ­get eftersp­rgsel ude i netv­rkets andre byer p­ de varer, en by udbyder i handelsnetv­rket. Det aktualiseres enten ved en udbygning af det allerede eksisterende netv­rk med ­ere byer eller gennem for­gelse af k­bekraft
  eller indbyggertal i de ­vrige byer. Begge teorier giver en forst­else af de sammenh­nge, byer indg­r i, og hvordan vi skal forst­ byernes funktioner i samfundet. https://erikolsen.doodlekit.com/blog
  Den ene teori udelukker imidlertid ikke den anden, for de to teorier beskriver to forskellige netv­rk. Centralstedsteorien omhandler et afgr­nset
  geogra­sk omr­de, hvor de enkelte byers oplande danner basis for handel. Netv­rksteorien derimod beskriver en urban ­konomi, hvor de st­rste byer
  indg­r i et netv­rk, og hvor disse byer er ­konomisk afh­ngige af netop
  dette netv­rk. Ser man n­rmere p­ en k­bstad som Hobro i 1800-tallet, er centralstedsteorien trods dens svagheder mest anvendelig til at give en baggrundsforst­else for byens udvikling. Hobro indgik i et forholdsvis
  homogent bysystem i et mindre geogra­sk omr­de.

  ---
  ­ Synchronet ­ The Necropolis BBS - necrobbs.com
 • From Coolvibe@VERT/HHMAIL to advokattilbud on Wed Mar 31 19:31:45 2021
  Maybe try English. I guess most folks here don't speak whatever Scandinavian you are prattling there.

  "Never put off until tomorrow what you can do the day after."
  ---
  Hackerheaven BBS - comms.hackerheaven.org - Fidonet coming soon.
  þ Synchronet þ Hackerheaven BBS - comms.hackerheaven.org
 • From HusTler@VERT/PHARCYDE to advokattilbud on Sun Apr 4 13:57:46 2021
  Re: Modtag 3 gratis tilbud
  By: advokattilbud to Tilbud on Wed Mar 31 2021 10:41 am

  Hold dig v­k fra uegnede h­ndv­rkere - G­r brug af denne godkendte dansk ejet tjeneste i dag. i dit n­romr­de kan rutinerede danske brol­ggere

  [M0x6Exprexzi douch?

  ---
  þ Synchronet þ thePharcyde_ telnet://bbs.pharcyde.org (Wisconsin)